søndag 9. august 2015

Stauder for sal


Det har teke si tid før det vart lagt ut liste over planter for sal dette året. Ein god del stauder vart musemat i vinter, forsommaren var kald og treg og sommaren har vore familiesommar. Men no har eg ein god del fine planter ståande dersom det er interesse. Nokre sortar er det berre få att av og andre har eg mykje av. Eg sender dei to første dagane i veka, for at plantene skal kome fram før helga og ikkje vert liggane over helga i ein varm  butikk. 
På venstre side her på bloggen ligg lista over staudene eg har i 2015.