onsdag 20. juli 2016

PLANTER FOR SAL OPPDATERT LISTE AUGUST 2016

Det er kanskje ikkje heilt tida for å kjøpe planter no midtsommars, men det er no eg har fått klar lista og dei siste ompotta staudene har fått vekse seg litt til i dei nye pottene. For planter som er prikla i 2015 så skriv eg årstal i parentes.

Nokre sortar har eg berre nokre få av og andre har eg i mengder av, avhengig av kor godt frøa har spirt. Det er nokre av plantene på lista som er forholdsvis store til å sende i posten, dei er mest for direkte salg, dei må i såfall sendast som pakke. Eg har sendt ein del pakkar i år, som har brukt 5 dagar på å komme fram og eg har fått melding  attende om at plantene var i god form då dei kom fram, så det vil seie at måten eg pakkar på er god.

Finn du noke av interesse så send epost til else53@hotmail.com med tinging. Dersom du ikkje kan ta imot plantene no på grunn av ferie så send tinging allikavel, då set er dei til side og sender når det måtte høve. I tillegg til pris så må du betale porto. Pengane kan overførast til 3741 10 25455 når plantene er mottekne og du ser at du er nøgd.

Ved å klikke på plantenamnet så får du opp ein link med bilete av planta.

Anemone - eg kallar ho haustanemone, er ikkje sikker på arten

Dette er bilete av morplanta. Blomstrar i august til oktober. Kr 30,-

Angelica gigas - raudkvann
Dette vert ei plante som både du og insekta vil like. Ho vil ha god jord med fukt og må stå på vekseplassen i eitt til to år før hø kjem i blomst i juli til august med ein fantastisk skjerm med purpurraude blomar. Dersom du vil så denne så må frøa såast ferske.  Kr 30,-

To-årig plante som eg har kjøpt for bladfargen si skuld, fantastisk flott mørkt bladverk. Kjem med kvite skjærmar andre året i mai til juli. Frå 60 - 170 cm høg, vil ha det drenert, sol til halvskugge. Dersom planta får sjølvså seg så kan ein god del av frøplantene verte grøne som arten, plukk dei vekk og la dei mørke stå om du vil ha dei hagen.  Kr 30,- 


Fargerike store blomar på denne arten, dei er ikkje så lengelevande som dei andre artane eg har har i hagen, men eg dei er so flotte at eg sår dei gjerne omatt. 50 - 70 cm og trivast best i halvskugge. kr 20.


Blomane er kvit - lavendelfarga, vert 40 - 80 cm høg og vil ha sol til halvskugge Kr 30,-

Aquilegia viridiflora - grønakeleie
grøn/purpurfarga blomar på 25 cm høge stenglar. Sol til halvskugge  kr 30,-


Veit lite om denne planta i Noreg, men ho er vintergrøn, får rosa blomar i juni - juli og trivasti sol til halvskugge. Kr 20,-

Heliopsis helianthoides - glattsolauge
Høg staude, 90 - 140 cm, som får gullgule blomar i august til september, vil ha sol. 
Kr 30,-

Denne vert omlag 100 cm høg, får gule blomar i august til sepetmber, sol.
kr 30,-


Hesperantha baurii
Frøa til denne har eg fått frå svenske STA, men eg finn lite bakgrunnsstoff frå norske hagar om denne. Ho blømer i august til oktober med rosa blomar og vert 20 -  30 cm høg. Kr 20,-

Hosta sp - bladlilje (2015)
Frøa kjem av ulike artar med Hosta, avkommet vert sjeldan lik mora, og desse ser ut til å verte av den vanlege grøne arten. kr 20,-

Iris setosa
Denne irisen vert 30 - 70 cm høg og blomstrar med blå/purpurfarga blomar i juni - juli. Trivast i sol til halvskugge og i vatn 0 - 5 cm. kr 30,-  

Jasione laevis - sandmunke
Tørketålande låg staude, som får blå blomar i juni til august. Sol og drenert. Kr 20,-


Levesticum officinale - kjærleiksurt
Dette er ikkje ei staude, men ei krydderurt som veks seg stor og kraftig. Smaksrik og allsidig, sol til halvskugge. Kr 30,-

Luzula nivea - sølvfrytle/snøfrytle 
Gras som får kvite blomar i juni til juli. 20 - 40 cm høgt til fjellhage eller tørre parti, sol. 
Kr 20,-

Meconopsis baileyi syn Meconopsis betonicifolia - blå valmuesøster (2015)
Blomstrar i juni - juli med blå blomar på 60 - 70 cm høge stenglar. Trivast i fuktig jord i sol til halvskugge. Kr 30,-

Meconopsis regia 
Denne får lysegule blomar og vert frå 100 - 150 cm høg. Halvskugge. Kr 30,-
Denne valmuesøstra har raude blomar på stenglar som kan verte opp til 160 cm høge. Blomstrar i juli, vil ha sol til halvskugge. Ho er monocarp, det vil sei at ho dør etter blomstring, men ho spirer lett frø frø så det går an å framleis ha ho i hagen om ho får frøså seg. Kr 30,- 

Ei nokso ukjend plante i Noreg, men den likar fuktige forhold i skugge til halvskugge, og skulle soleis høve godt. Får rosa/grøne blomar i juni til juli, 15 - 25 cm høg. Kr 30,-

Paradisea liliastrum - paradislilje eller liljegras
Denne vil ha det drenert og sol, vert 30 - 50 cm høg, visnar heilt ned etter frøsetjing, men kjem att neste år. Kvite blomar. Prikla 4 - 5 planter i kvar potte.  kr 30,-

Pardancanda norrisii - karamellilje (svensk namn)
Blomstrar i juli til september med blomar som er kvit med karamellfarga spettar. 60 cm høg, likar sol og er fin til snitt. Kr 30,-

Phytolacca americana - kermesbær
Busk som vert 2 meter høg og 1,5 meter vid. Dei unge skota kan etast, men ellers så er heile planta rekna for å vere giftig. Kr 30,-
Ei lita mure utan norsk namn som høver i fjellhagen. Får rosa blomar frå juni til august.
kr 20,-

Potentilla 'Snow Queen' - mure
Mure som vert opp til 60 cm høg og blomstrar mmed kvite blomar frå mai - august og trivast i sol til halvskugge Kr 20,-

Rosa glauca - doggrose
Busk som kan verte opp til tre meter høg, får rosa enkle blomar i juni og raude nyper om hausten. Kr 30,-

Teppedannande låg silene som får kvite blomar i juni til juli, 15 - 20 cm, sol og drenert.
kr 20,-

Silene suesica - fjelltjøreblom
Kystplante som trivast i steinbedet eller på ein drenert veksestad i sol. Får mørk rosa blomar, 10 - 20cm. Kr 20,-

Denne kan trivast både i fjellhagen og god kompost som er godt drenert. Likar sol og får kvite blomar, 15 - 20 cm.  Kr 30,-

Tiarella wherry - luktskumblomst
Ei  25 cm høg markdekkande plante for halvskugge til skugge. Får rosa/kvite blomar i mai til juli. Kr 20,-

Trollius pumilus - småballblom (2015)
Dette er ein tett liten ballblom som kjem frå Himalaya og Kina og vert ikkje meir enn 15 - 25 cm høg. Blomstrar i mai til juni med små gule blomar. kr 30,-