lørdag 29. mars 2014

Uvanleg tidleg blomstring


Først ute av alle dei eigenproduserte kubjøllene som eg har sådd. Kubjølle eller Pulsatilla har eg sådd kvart år sidan eg starta i 2010, men eg har liksom ikkje hatt heilt taket på det. Lite spiring og dårleg vekst har gjort at eg trudde det ikkje var så enkelt, men eg gjev ikkje opp i første omgang. Eg passar dei små spirene så godt eg kan og plantar dei ut i bedet når dei er såpass at eg ikkje renskar dei vekk når eg renskar ugras. I år ser det ut til at eg får løn for innsatsen, no står det mange småplanter rundt omkring som vil glede meg og dei som kjem på besøk med fine blomar. Namnelappane er borte for lengst så eg har ingen ide om artsnamn, men eg kan vel kanskje finne ut av det når alle kjem i blomst.
Kraftig flott primula.

Anemone blanda.

Det trur eg at dette er og.

Her blomstrar lungeurt og snart opnar Scillaen seg og. Den blå valmuesøstra kjem langt seinare, men dei er alle i god vekst.

Alpeklematisen har stor knoppar.

torsdag 13. mars 2014

TID FOR Å SJÅ I OVERVINTRA STAUDEPOTTER M.M.


Vinteren i år kan knapt kallast vinter, men eg har bladd forbi 3 vintermånader og no er det vår. Eg starta rydding i beda 1. mars og no har eg snart gått runden. Den 11. mars plukka eg fram fuksiaplantene som har vore til overvintring og dei var komne lange spirer på og lus. Det er første gongen sidan eg sette dei der dei no står. Så no har dei fått ein god dusj med: 2ss raudsprit, 2ss matolje, 2 ss grønsåpe og ein liter vatn. Dei skal ha ein ny dusj om 2 veker så då får eg tru at plantene er fri for ubudne gjestar.
I går starta eg ryddinga i veksthuset og der hadde det og vore ubudne gjestar, men dei såg eg ikkje, og det er nok ikkje hjelp i å dusje heller. 
Det var heilt tydeleg at musene hadde hatt fest både på nokre stauder og nokre av knollane. Dei hadde nok gjort reint bord på favorittane sine. Eg har ikkje heilt oversikta over kva planter det er enno, eg konsentrerte meg om å vatne dei som har overvintra og det var mesteparten, og mange var godt igang med spiringa. Det var mykje meir liv i år enn den 7. april då eg starta ryddinga i 2013. Rabarbra
 Primula japonica
 Asparges
Pionfrø, her var det eitt frø som viste seg over jorda då eg sett inn pottene i haust og eg var litt uroleg for om den vesle spira kunne overleve vinteren. Men pionar er nokre tøffingar og no kjem det fleire spirer.