søndag 22. mai 2016

Facebook og blogging

Eg hadde aldri tenkt at eg skulle verte brukar av Facebook for venekretsen min er ikkje større enn eg bør klare å ha kontakt med dei utan å¨bruke nettet. Det heiter jo ven, så då tok eg det heilt bokstaveleg. 
Men so sit eg no her med ei masse av overskotsplanter av sågalskapen min og då måtte eg finne ein måte å få fortalt om plantene mine. Då var det at eg let meg overtale til å prøve Facebook. 
Det vart ei heil ny verd som opna seg og eg har funne massevis av lærdom der ogso, i tillegg til hagefora og hageblogging som eg har nytta tidlegare. 
Der er ogso ein del lukka grupper, der det nesten vert kravd at du har i det minste litt erfaring, og der det vert delt mange flotte bilete og mykje god informasjon om hage og planter.
Staudeglade på Facebook er ei slik gruppe og den kan eg trygt anbefale. Der er det mange med erfaring og kunnskap som villig vekk deler det dei kan. Så er det jo veldig kjekt at det vert kravd at vi brukar botanisk namn på plantene slik at alle veit kva for ei plante det er snakk om, og då får vi opp masse informasjon ved å bruke søkefeltet. 
Ja det er berre å innrømme, eg er ein ihuga brukar av Facebook.

onsdag 18. mai 2016

SALG AV STAUDERDet vart bra overvintring av staudepottene i vinter og no er dei i god vekst. Lista ligg til venstre på bloggen. Lista vil heile tida verte oppdatert, for det er stadig nye stauder av årets prikling som er store nok til å verte planta ut i bed. Eg kjem til å sende dei to første dagane i veka, då reknar eg med at dei er framme hjå mottakar før helga.