tirsdag 28. juni 2016

1000 OPNE HAGAR - IKKJE FULLT SÅ MANGE - EG HADDE EIN AV DEI

 Pompomakeleie og fiolkongslys.
 Krypbrudeslør
 Paeonia 'Festival Maxima'
Paeonia 'Nordic Paradox'

Sist sundag den 26. juni var eg ein del av Hageselskapet sine 1000 opne hagar. Eg brukte litt tid på å ta avgjerda om å melde meg på, for det er jo noke med å invitere folk på hagebesøk på ein sundag då det er flust opp av tilbod som kan freiste.
Ikkje minst syntest eg det var vanskeleg sidan fleire som meinte at deira hagar på langt nær var fine nok til å invitere på besøk i.
Hageselskapet reklamerte med å opne hagen sin og sjå vekk ifrå at han ikkje var strigla og perfekt, men det er jo lettare sagt enn gjort. Det som eg tenkte utifrå var at eg har ein hage med ein god del stauder, eg har sådd dei aller fleste sjølv og såleis har eg ein billeg hage. Det treng ikkje koste allverden å få masse planter i hagen. Eg har alltid hatt interesse for hage og planter, men helsa strakk ikkje til å arbeide i hagen etter arbeidstid og å kjøpe stauder i massevis hadde eg heller ikkje råd til. 
Så tok livet mitt den vendinga at eg ikkje lenger kunne vere i arbeid og då har eg fått utfolde meg i det som på ein måte har vorte ei redning både fysisk og psykisk. 
No vart det ikkje fokusert på helsa min den dagen, mange av dei som var her veit tilstanden min, men hagegleda og kva som kan gå an å få til for ein rimeleg penge fekk dei delta i.
Det kom 16 besøkande på ein sundag med lett regn i lufta. Dei gav utrykk for at dei var godt nøgde, og at dei trivdest. 

For meg som hagevert så var det så ufatteleg kjekt å få vitjing av så mange hageinteresserte og få tre heile timar med hageprat, eg lever på ei høg bylje enno. Etter som eg forstår så skal Hageselskapet ha dette som aktivitet annakvart år. 
Eg kjem nok til å invitere til open hage kvart år sålenge helsa held og nokon vil kome. 

søndag 22. mai 2016

Facebook og blogging

Eg hadde aldri tenkt at eg skulle verte brukar av Facebook for venekretsen min er ikkje større enn eg bør klare å ha kontakt med dei utan å¨bruke nettet. Det heiter jo ven, så då tok eg det heilt bokstaveleg. 
Men so sit eg no her med ei masse av overskotsplanter av sågalskapen min og då måtte eg finne ein måte å få fortalt om plantene mine. Då var det at eg let meg overtale til å prøve Facebook. 
Det vart ei heil ny verd som opna seg og eg har funne massevis av lærdom der ogso, i tillegg til hagefora og hageblogging som eg har nytta tidlegare. 
Der er ogso ein del lukka grupper, der det nesten vert kravd at du har i det minste litt erfaring, og der det vert delt mange flotte bilete og mykje god informasjon om hage og planter.
Staudeglade på Facebook er ei slik gruppe og den kan eg trygt anbefale. Der er det mange med erfaring og kunnskap som villig vekk deler det dei kan. Så er det jo veldig kjekt at det vert kravd at vi brukar botanisk namn på plantene slik at alle veit kva for ei plante det er snakk om, og då får vi opp masse informasjon ved å bruke søkefeltet. 
Ja det er berre å innrømme, eg er ein ihuga brukar av Facebook.

onsdag 18. mai 2016

SALG AV STAUDERDet vart bra overvintring av staudepottene i vinter og no er dei i god vekst. Lista ligg til venstre på bloggen. Lista vil heile tida verte oppdatert, for det er stadig nye stauder av årets prikling som er store nok til å verte planta ut i bed. Eg kjem til å sende dei to første dagane i veka, då reknar eg med at dei er framme hjå mottakar før helga. 

torsdag 31. mars 2016

OMPOTTING

 I går potta eg om tomatplantene i rein kukompost, det var ikkje alle som hadde vokse ut av potta, men i eg tok alle som var sådde først. Eg har to andre sortar som var sådde mykje seinare så dei skal få stå.
 Sommargeorginene fekk og komme i større potter med kukompost.
I dag var det dei største astersane som hadde flyttedag, det same hadde dei største pyntekorgene. 
Så no vonar eg berre på litt stabil nattetemperatur over 4 C, så eg kan setje ut dei små staudespirene. Eg kjem til å dekkje dei med fiberduk den første tida, men det er ikkje så gunstig med så kald jordtemperatur som det fort kan verte no i april, så eg trykkjer plass til alt eg kan i drivhuset. Eg veit av erfaring at det er utruleg kor mykje eg kan få plass til i eit tilsynelatande overfylt drivhus.

fredag 18. mars 2016

SNØKLOKKER OG KLOSTERKLOKKER


I 2015 sådde eg for første gong frø av Leucojum vernum og då vart eg klar over at snøklokker og klosterklokker er to ulike slekter. Eg har alltid trudd at det var same slekt. I dag har eg gått litt nærare inn i saka og sett at det som for oss vanlege plantefolk er lettast å skilje dei på er tal kronblada. Til venstre er det Galanthus nivalis og er ei vanleg snøklokke som dei aller fleste har i hagane sine. Dei sprer seg lett ved å setje nye løkar og ved frø. 
Dei til høgre er klosterklokke, Leucojum vernum og har ein større blom.
Båe klokkene har seks kronblad, på snøklokka er det tre store ytterst og tre små innerst. Klosterklokka har og seks kronblad, men her sit alle i ein ring ytterst.

Snøklokkene har ein blom pr stengel medan marsklokkenen kan ha fleire, så er det jo og stor forskjel på lauvet.

Løkane av begge desse er lettast å få til heilt ferske, dei bør helst flyttast med lauvet på. Det er vel difor så mange har vore skuffa då dei vil ha nye fine klokker i hagen, men løkane kjem ikkje att neste år. 
Eg ser og at det er litt ulike namn ute å går for det som eg kallar klosterklokke eg har funne både marsklosterklokke og marsklokke. Men eg trur at her omkring så er det klosterklokke som er vanleg. 
lørdag 12. mars 2016

Cosmos atrosanguineus spirer


Ikkje så at det er ein sensasjon, men det er første gong eg har funne frø av denne arten. Sjokoladekosmos får berre sterile frø i USA og Europa, men ein gartnar i Russland sel slike frø, og eg har kjøpt dei av Seedsite eit frøfirma som eg ved eit tilfelle fann i år. Det var 10 frø i pakken, fem sprier kom opp, men den femte spira utvikla seg ikkje vidare så no har eg fire håpefulle att. 
Eg har tidlegare hatt ei sjokoladekosmosplante i potte, eg prøvde å overvintre den inne, men det vaqr ingenting att i potta då eg tok ho framatt om våren. Det kan jo tenkjast at dei hadde vorte mat for mysene. Får prøve att til hausten, dersom plantene veks seg store og fine igjennom sommaren.
God helg til alle!

torsdag 10. mars 2016

Dei siste staudefrøa er klar for såing.


I dag har eg klargjort dei siste frøpakkane av stauder som eg har tenkt å så i denne sesongen. Eg  har brukt mykje tid på å finne ut av korleis eg skal merke pottene slik at dei vert lette å finne att i listene mine etter fleire år. Tidlegare så skreiv eg berre namnet på frøsorten, då fekk eg problem med gamle såpotter som det ikkje kom spiring i. Eg pleier å tømme dei som ikkje er spiring i på komposten etter tre sesongar. Det kan jo tenkjast at det er frø som treng endå lenger tid på å spire, men då ventar eg ikkje lenger. Så hadde eg eitt år då eg berre skreiv nummer og årstal, men det vart altfor mykje styr når eg måtte inn og sjekke sålistene etterkvart som nye spirer dukka opp. Så no merkjer eg med nummer/årstal og namn. Då har eg ein god backup i tilfelle at pc-en skulle låse seg. Eg har rett nok lagra dei viktige filene på ein ekstra harddisk, men dette er ein grei måte å gjere det på.
No har eg 176 sortar, men eg ser jo at Aquilegia ...McKana Giant har eg tre sortar av, eg synest dei er så flotte og første gongen eg sådde så var det ikkje så god spiring. Eg kjem til å legge inn lista oppe til venstre på bloggen seinare.